Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 29 november

Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon.
Genesis 22 vers 3

Waar haalde Abraham de kracht vandaan vroeg op te staan en de reis te ondernemen die voor hem een verschrikking moet zijn geweest? Zou hij nog een oog hebben dichtgedaan, nadat hij de opdracht had gekregen zijn zoon te offeren? Het is nauwelijks voor te stellen dat hij door slaap verkwikt wakker is geworden.

De Schrift zegt ook hoegenaamd niets over de gevoelens die in het hart van de Vader zijn geweest. Van eeuwigheid af heeft Hij Zijn Zoon als het Lam vóórgekend. Dat wil zeggen: Hij zag Hem als Degene Die eens naar het kruis zou gaan om daar te sterven.

Toen het moment was gekomen, heeft de Vader niet geaarzeld, maar Zijn Zoon gezonden. Hij heeft Hem een lichaam toebereid en liet Hem geboren worden. Hij is de weg stap voor stap met Hem gegaan. En uiteindelijk heeft Hij Zijn Zoon in de hof Gethsémané de drinkbeker van het lijden aangeboden: Hij gaf Hem daar de opdracht de volgende dag naar het kruis te gaan om het oordeel over de zonde te ondergaan. Wat is dat voor Zijn hart geweest!

 

Het dagboek bestellen?