Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 30 november

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
1 Johannes 4 vers 9

Waarom kan een uil zijn kop bijna helemaal ronddraaien, terwijl wij mensen met ons hoofd lang niet zo ver komen? In de nek zitten wervels. Dat zijn korte stukjes bot. Die kunnen elk een beetje draaien. Hoe meer wervels, hoe verder je komt. Wij hebben er zeven, een uil twee keer zoveel. – Voor die roofvogel is dat handig, want hij kan zijn ogen zelf niet bewegen. Ook kan hij zo ’s nachts beter op het gehoor jagen. Door met zijn kop te draaien, ontdekt hij snel waar het geluid vandaan komt.

Ja, onze Schepper heeft alles met Goddelijke wijsheid gemaakt. Dat hoeft ons niet te verwonderen, maar we mogen Hem er wel om bewonderen.

De natuur is niet een god. Het is nodig om dat goed te beseffen. Zij is het maaksel van God. Daarin toont Hij iets van Zijn macht en wijsheid. Op Golgotha liet Hij bovendien Zijn liefde zien. Hij liet Zijn enige Zoon als Mens geboren worden. Hij zond Hem naar het kruis om daar te sterven. De Heere Jezus moest daar het vreselijke oordeel ondergaan dat wij hadden verdiend. Daarvoor stond God Hem af. Wat een liefde!

 

Het dagboek bestellen?