Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 1 december

De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer.
Mattheüs 10 vers 24 en 25

Als we de Heere Jezus willen volgen, is het nodig dat we ons onderwerpen aan Zijn gezag en onderwijs. We zullen dan steeds meer op Hem gaan lijken.

Het komt helaas voor dat we na een tijdje denken dat we genoeg hebben geleerd. Dan gaan we op onszelf vertrouwen. We denken dan al snel dat we anderen kunnen zeggen wat zij moeten doen. In Gods school blijven we echter altijd leerlingen, tot de dag dat onze Heere Jezus terugkomt. Het blijft gewoon onze opdracht om te doen wat we van Hem leren.

De harmonie tussen luisteren en doen opent wel de deur om anderen te onderwijzen. Naarmate we onze lessen hebben geleerd en verwerkelijkt, kunnen we ze ook aan anderen doorgeven.

Luisteren we naar onze Meester? Zijn we bereid Hem te gehoorzamen? Blijven we van Hem afhankelijk met de wens te doen wat Hij ons opdraagt?

Het is een heerlijk levensdoel: te worden als de Meester zoals Hij op aarde heeft geleefd!

 

Het dagboek bestellen?