Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 28 november

Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
Psalm 51 vers 6

San Diego ligt in de Amerikaanse staat Californië. De 35-jarige Clint Gray stapte daar een bank binnen. Het was een overval. Hij riep dat iedereen op de grond moest gaan liggen. Toen hij hen had gevraagd het alarmnummer te bellen, ging hij in zijn ondergoed bij de voordeur zitten wachten op de politie. – De agenten hadden dan ook weinig moeite om hem in de boeien te slaan. Alleen waarvoor? Hij was niet gewapend. Ook had hij geen geld meegenomen. Hij was alleen een tikje in de war.

Het is voor een rechter lang niet altijd makkelijk om te beslissen of iemand wel, slechts gedeeltelijk of helemaal niet toerekeningsvatbaar is. Góds rechtspraak en beoordeling zijn volkomen rechtvaardig.

Mijn zaak is dat ík erken dat ík tegen Hem gezondigd heb. Ik hoef niet wakker te liggen over de zonden van een ander. Het gaat mij niet aan of die wel of niet toerekeningsvatbaar is. Wat mij aangaat, dat zijn mijn eigen zonden. En die moet ik voor God belijden. Dat is de enige weg om vergeving te ontvangen.

 

Het dagboek bestellen?