Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 27 december

Wanneer u de ark van het verbond van de HEERE, uw God, ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet ú vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer tweeduizend el lengte.
Jozua 3 vers 3 en 4

De ark was het kostbaarste voorwerp in Gods heiligdom dat Israël meenam tijdens de woestijnreis. Hij is een prachtig beeld van de Heere Jezus. De ark was gemaakt van sittimhout en geheel met goud overtrokken; het spreekt van de Mensheid en de Godheid van Christus, in één Persoon.

Het volk moest door de Jordaan trekken om het beloofde land binnen te gaan. De ark ging voorop; na tweeduizend ellen volgde het volk. God wenst dat we eerbied hebben voor Zijn Zoon.

Deze rivier spreekt van de dood waarin onze Verlosser door het kruis is ingegaan. In dat werk was Hij alleen, volkomen alleen. Hij behaalde daar de overwinning op de zonde, de satan en de dood. Nu Hij echter alles heeft volbracht, nodigt Hij Zijn verlosten uit aan Zijn overwinning deel te hebben. Als gelovigen zijn we niet alleen op grond van Zijn verlossingswerk gered, maar ook in de opstandingswereld terechtgekomen. We zijn met Christus gestorven én met Hem opgestaan.

 

Het dagboek bestellen?