Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 26 december

In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!
2 Korinthe 6 vers 2

Onze tijd op aarde is maar kort. Aan elk jaar komt een eind. Met elke zonsondergang, met elke tik van de klok wordt onze tijd korter. Onbarmhartig, maar gestaag gaat het aan op de eeuwigheid, op een ontmoeting met God.

Al gauw kan het moment komen dat het afgelopen is met ons leven hier. Eens komt het ogenblik dat óf ons loflied in de hemel wordt gehoord, óf onze klaagzang in de hel. Niets kan ons dan op aarde terugbrengen. Waar we terechtkomen, zullen we eeuwig blijven.

Vandaag loop je hier nog rond. Morgen ben je misschien nog te zien, maar dan opeens ben je weg! Waarheen? Naar de eeuwigheid.

Vandaag zijn je handen nog bezig, morgen liggen ze stil. Dan zijn ze gevouwen en zijn je ogen voor altijd gesloten: je bent in de eeuwigheid.

Kom daarom nu tot de Heere Jezus. Vandaag, nu het nog kan! Neem in het geloof aan wat Hij voor u heeft gedaan, en dank God daarvoor!

 

Het dagboek bestellen?