Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 28 december

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden (…) om aan gevangenen vrijlating te prediken.
Lukas 4 vers 18 en 19

Op 28 december 2018 mocht een man de gevangenis De Schie in Rotterdam verlaten. Hij had zijn straf netjes uitgezeten. Toen hij vertrok, droeg hij een grote, blauwe vuilniszak bij zich. Daarin zat een andere gevangene. Deze 26-jarige man ontsnapte. Hij had de vrijheid lief.

Geef hem eens ongelijk! Wie houdt niet van de vrijheid?

Daarom heeft God de Heere Jezus gezonden: om aan gevangenen te prediken hoe zij vrijgelaten kunnen worden. Dat heeft natuurlijk te maken met de vrijheid van hun zielen.

Door de zonde waren wij als mensen van nature allemaal gevangenen. We waren in de macht van het kwade en van de satan. Toen we in de Heere Jezus hebben geloofd, zijn we verlost van al onze zonden en bevrijd uit elke boze macht. We werden kinderen van God en leven nu in volle vrijheid. Die vrijheid bestaat daarin dat we nu Hém volgen en dienen Die Zijn leven voor ons heeft afgelegd. Dát is leven en vrijheid!

 

Het dagboek bestellen?