Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 29 december

Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.
Psalm 84 vers 4 en 5

In de zeestraat tussen Java en Sumatra ligt de vulkaan Anak Krakatau. Vandaag twee jaar geleden stortte die in. Dat veroorzaakte een tsunami. Door het natuurgeweld ontstond grote schade in de kustgebieden van beide eilanden. Ruim 40.000 Indonesiërs raakten dakloos.

Als ze wilden, konden ze onderdak krijgen bij God de Almachtige. Natuurlijk, in geestelijke zin.

We zijn als mensen van nature allemaal dakloos, zonder werkelijk thuis. We zijn immers bij onze Maker vandaan gelopen. Wie tot Hem terugkeert, wordt hartelijk opgenomen. De Vader staat met geopende armen klaar om allen te ontvangen. Net als bij de verloren zoon, staat de deur wagenwijd open. God nodigt uit binnen te komen.

Wie dat aanneemt en tot God gaat, mag wonen in Zijn huis. Straks wordt dat zichtbare werkelijkheid, als we de hemel ingaan. Wat is dat een heerlijke toekomst!

 

Het dagboek bestellen?