Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 26 juli

Hij zei: Ik ben op zoek naar mijn broers.
Genesis 37 vers 16

Dit zei Jozef. Hij zocht in de velden rondom Sichem. Een man trof hem daar aan. Zijn broers hadden de weidegronden daar verlaten en waren verder getrokken naar Dothan.

Jozef wist dat zijn broers hem haatten. Toch liet hij zich door zijn vader tot hen zenden om hen te vragen hoe het met hen ging. Toen hij ze had gevonden, wierpen ze hem in een kuil en verkochten ze hem als een slaaf naar Egypte. Daar stond hem een lijdensweg te wachten.

Het vertrouwen op God verloor Jozef daardoor niet. De Almachtige vormde Jozef door deze beproevingen, zodat hij de redder van het huis van zijn vader, ja, van de hele wereld kon worden.

De Heere Jezus daalde uit de hemel neer om verloren mensen te zoeken en te redden. Ook Hij oogstte de vijandschap van Zijn volksgenoten; de wereld nam Hem niet aan. Hij ging Zijn weg echter trouw tot aan het kruis. God beproefde Hem. Het resultaat daarvan was niet verbazend, maar wel bewonderenswaardig: de Heere Jezus was volkomen, zonder zonde. Daarom kon Hij het verzoeningswerk volbrengen en sterven.

 

Het dagboek bestellen?