Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 27 juli

God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
1 Johannes 4 vers 8 en 9

In 2018 stond Kevin Weber in Amerika voor de rechter. Hij kreeg levenslang. In meerdere staten van Amerika geldt de regel dat iemand voor z’n hele leven achter de tralies verdwijnt, als hij drie keer in de fout is gegaan. Kevin was één keer betrapt bij een inbraak. Een andere keer was hij veroordeeld voor het gebruiken van geweld. De derde keer had hij in een restaurant ‘alleen maar’ zijn broekzakken volgepropt met koekjes. – Belachelijk! Veel te streng! Dat is de reactie van heel wat mensen.

Ja, God is nog veel strenger. Om één enkele zonde werden Adam en Eva uit de hof van Eden verdreven. Door die éne zonde is de dood in de wereld gekomen. Eén enkele zonde zal een mens tot in eeuwigheid in de hel doen belanden. Zó heilig is God!

Hij is ook vol liefde. Daarom zond Hij Zijn eigen Zoon naar het kruis om onze zonden op Zich te nemen. Hij stierf in onze plaats. God biedt nu allen vergeving aan. Wie dat aanbod aanneemt en in de Heere Jezus gelooft, zal tot in eeuwigheid in de hemel mogen zijn.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage