Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 28 juli

Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Jesaja 55 vers 7 en 8

Onze en Gods gedachten zijn doorgaans niet gelijk. Ook niet als het gaat om Zijn genade.

Het verhaal in Lukas 15 laat het ook zien. De oudste zoon was hevig verontwaardigd toen zijn vader z’n afgedwaalde broer bij zijn terugkeer zo hartelijk ontving: “Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht” (vers 29 en 30). Hoewel z’n vader hem in alle liefde vroeg ook op het feest te komen, wilde hij niet. Hij ergerde zich aan de genade die zijn vader aan z’n broer bewees, terwijl hij dacht zelf geen genade nodig te hebben.

Er zullen in de hemel geen mensen zijn die met zichzelf tevreden zijn, maar enkel begenadigde zondaars!

 

Het dagboek bestellen?