Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 29 juli

Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
Mattheüs 12 vers 40

Kapota is een eilandje bij het Indonesische Sulawesi. Op het strand spoelde een potvis van 9,5 meter lang aan. In z’n maag zat  zes kilogram plastic: twee teenslippers, 115 bekertjes, vier flessen, 25 zakjes, en meer dan duizend andere stukken plastic.

In de maag van die andere grote vis zat Jona, de profeet. Hij was ongehoorzaam en liep weg voor de opdracht van God. Hij werd in de storm overboord geworpen en door de grote vis opgeslokt. Na drie dagen spuugde die hem op het strand uit.

De Heere Jezus zei het Zelf: het was een beeld van Zijn eigen begrafenis. Nadat Hij op het kruis stierf, is Hij in het graf gelegd. Op de derde dag stond Hij op uit de dood. God was zó volkomen  tevreden met Zijn verzoeningswerk op het kruis dat Hij Hem niet in de dood kon laten. Hij wekte Hem op. Daardoor weten we: wie gelooft in Christus en Zijn kruis, wordt door God aangenomen. – Het andere is net zo waar: de Heere Jezus stond in eigen kracht op uit de dood. Daardoor liet Hij zien dat Hij de Zoon van God is.

 

Het dagboek bestellen?