Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 26 januari

Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.
Hebreeën 10 vers 4 tot en met 6

Door Israël zijn in opdracht van God talloze dieren als offers gebracht. Vele liters bloed hebben gevloeid en zonden zijn er tijdelijk door bedekt, maar er is niet één zonde werkelijk door weggedaan. Dat kon ook niet. Wat mensen misdreven, moet door een mens worden hersteld. Maar die mens moest wel zélf zonder zonde zijn. Een gebrekkig dier kon ook niet dienen als offer. Het moest volmaakt zijn. Maar volmaakte mensen waren er niet!

Dáárom kwam de Zoon van God naar de aarde. Hij werd Mens. Jezus Christus werd geboren. Hij ontving een lichaam van vlees en bloed. Is het geen wonder? Hij werd geboren om te kunnen sterven!

Hij ging aan het einde van Zijn leven naar Golgotha en werd gekruisigd. Hij offerde Zichzelf op aan God en stortte Zijn bloed. Het was kostbaar bloed, het bloed van Gods eigen Zoon, de reine en volmaakte Mens. Dát bloed alleen behaagt God en neemt de zonde weg!

 

Het dagboek bestellen?