Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 26 april

Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.
Lukas 12 vers 50

Deze woorden sprak de Heere Jezus lang vóór Zijn kruisdood uit. Tijdens Zijn hele leven stond dat vreselijke einde van Zijn weg op aarde voor Hem. Hij was immers gekomen om Zijn leven te geven als een losgeld voor velen.

Alleen door de dood aan het kruis kon de Heere Jezus God volledig en voor altijd verheerlijken. Het zwaard van het oordeel moest Hem treffen. De golven van Gods oordeelsvloed over de zonde moesten over Hem komen. Dát was de doop waarmee Hij gedoopt moest worden. In deze diepte van lijden moest Hij afdalen.

Hij moest de dood als het loon van de zonde in al z’n bitterheid proeven. Wat dat voor onze dierbare Heiland heeft betekend, zullen we nooit werkelijk kunnen doorgronden. Zien we Hem beangst in de hof van Gethsémané? Toch wilde Hij deze lijdensdoop ondergaan, want het was in alles Zijn wens God te gehoorzamen. Ongeacht wat het Hem zou kosten.

Nu is het werk volbracht. Nu zijn de sluizen van de Goddelijke liefde geopend. De reddende genade en vergevende liefde kunnen ongeremd stromen!

 

Het dagboek bestellen?