Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 27 april

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?
Jakobus 2 vers 5

Het jaar 2018 was een slecht jaar voor de miljardairs. De tweeduizend rijksten bezaten aan het begin van het jaar samen 9.000 miljard dollar. Eind 2018 waren dat er nog maar 8.700. Sneu? ’t Is nog steeds gemiddeld 4,35 miljard dollar de man.

Wat is de maatstaf van rijkdom? Niet een bedrag aan dollars of euro’s. Ook niet gezondheid, hoewel gezond zijn meer waard is dan zilver of goud. Ook slim zijn en goed kunnen leren maakt niet werkelijk rijk. Evenmin hard werken en slagen in het leven. Wat is dan de maatstaf? Dit: rijk te zijn in het geloof! Door het geloof in de Heere Jezus worden we immers Gods kinderen en dus ook de erfgenamen van Zijn koninkrijk. Dat heeft Hij beloofd aan allen die Hem liefhebben. Die belofte houdt Hij.

Het is beter in deze wereld bij de armen te horen en schatrijk te zijn in God, dan op aarde een groot vermogen te hebben en straks met lege handen voor God te staan. De schatten die we door het geloof in de Heere Jezus ontvangen, zijn fabelachtig kostbaar!

 

Het dagboek bestellen?