Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 28 april

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
Psalm 8 vers 4 en 5

Heel wat ‘wetenschappers’ veronderstellen tijdperken van miljoenen jaren vóór het verschijnen van de mens op aarde. Ze geven echter geen antwoord op de belangrijkste vraag: Waarom bestaat de mens?

Ja, waarom leef ik? Waarom leeft u? Juist het antwoord op deze vraag is van enorme betekenis voor de toekomst, voor de eeuwigheid.

De mens heeft overeenkomsten met de dieren, zoals gevoelens van angst en pijn. Er zijn ook enorme verschillen. Zo heeft de mens een onsterfelijke ziel en geest. Daardoor zijn we in staat over onszelf en onze daden na te denken. Ook over onze toekomst. Waar zal ik zijn? We hebben ook een geweten dat ons veroordeelt, omdat we dingen doen die niet goed zijn.

De Bijbel geeft duidelijk antwoord op deze belangrijkste vraag. Hij laat zien wie de mens is en hoe hij door z’n zonden van de Schepper is gescheiden. Hij toont ook dat God Zijn eigen Zoon heeft laten sterven om de kloof tussen de mens en Hem te overbruggen.

 

Het dagboek bestellen?