Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 25 april

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.
Handelingen 17 vers 30

Begin vorig jaar werd in de meldkamers in Alkmaar en Haarlem een nieuw systeem ingevoerd. Dat wordt ook in de rest van het land in gebruik genomen. Als iemand het alarmnummer 1-1-2 belt, is onmiddellijk de plek te zien waar hij is. De gegevens van wifi, gps en zendmasten geven de plaats precies aan. Dat is tijdwinst. De politie, ziekenwagen en/of brandweer kunnen direct op pad. Als werkelijk elke seconde telt, kan dat van beslissend belang zijn.

Wanneer telt écht elke seconde? Als een mens zich moet bekeren. Hoe vaak is het al niet gebeurd dat iemand helemaal uit het niets dood neerviel? Zonder dat hij iets heeft voelen aankomen? – Je zult dan maar van plan zijn geweest om je de volgende dag of ’s avonds tot God te bekeren! Hoe mooi het plan ook was, zo iemand is voor eeuwig te laat.

Het kan werkelijk geen uitstel lijden. God zegt dat ieder mens zich moet bekeren. Het is een bevel van de Schepper. Het is tegelijk ook een bittere noodzaak. Omdat Zijn liefde naar alle mensen uitgaat, wil Hij hen graag redden. Dat kan alleen door de bekering.

 

Het dagboek bestellen?