Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 24 april

U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud (…) Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.
Exodus 12 vers 5 en 8

De Israëlieten moesten in Egypte het paschalam slachten, braden en eten. Die nacht werden zij uit de slavernij in Egypte bevrijd. God leidde Zijn volk uit, de weg op naar het beloofde land Kanaän.

Het is een symbolische voorstelling van wat veel later zou gebeuren. Op Golgotha stierf het ware Lam: Jezus Christus, de Zoon van God. Hij stortte Zijn bloed door Zijn leven af te leggen in de dood. Op grond van Zijn sterven kan God nu mensen bevrijden uit de macht van de satan. Hij verlost hen en brengt hen naar de hemel. Op de weg daarheen geeft Hij raad, wijst Hij de weg, geeft Hij kracht om die te gaan, en beschermt Hij voor alle mogelijke gevaren.

Maar alles begint bij het sterven van de Heiland. Alles is gegrond op de dood van de Heere Jezus. We mogen Hem danken dat Hij die hoge prijs wilde betalen. Geen dag zou voorbij mogen gaan, zonder Hem daarvoor te eren. Hij bewerkte daar de zegen voor miljarden mensen.

 

Het dagboek bestellen?