Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 23 april

Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. en toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde.
Genesis 32 vers 24 en 25

Het aantal ouderen dat een heup breekt, stijgt. Dat zal niemand verbazen. Er komen meer ouderen en die zijn vaak ook langer actief en onderweg. De stijging zit vooral in de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar, terwijl 85-plussers juist minder vaak hun heup breken.

Jakobs heup werd niet gebroken, wel ontwricht. Hij moest verder mank door het leven gaan. God had zijn kracht gebroken.

Soms moet God hard ingrijpen om een mens klein te krijgen. Hij wil immers dat we op onze knieën voor Hem gaan.

Dat ligt ons niet. We blijven liever fier rechtop staan. Onze trots staat ons in de weg. Toch is het raadzaam voor God te buigen. Immers, wie voor Hem knielt, wordt door Hem aangenomen en tot een ontzaglijke hoogte verheven: hij wordt Gods kind! Hij wordt een zoon van de Schepper, de Eeuwige. En de Heere Jezus noemt hem Zijn broeder.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage