Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 24 mei

Zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: en Hij is onder de misdadigers gerekend.
Markus 15 vers 27 en 28

De Heere Jezus Christus is de reine, heilige Mens. Hij is de Zondeloze. Om Gods eer te herstellen en ons te kunnen verlossen, moest Hij diep afdalen. De Heere der heerlijkheid werd onder de misdadigers gerekend. Tussen twee rovers hing Hij aan het kruis.

Pilatus, de Romeinse stadhouder in Jeruzalem, getuigde dat hij geen schuld in Hem had gevonden. Toch liet hij een man los, Barabbas, die vanwege een oproer en moord in de gevangenis was geworpen. En de Vorst van het leven leverde hij over aan de wil van het opgestookte volk. – De Heere Jezus kon legioenen van engelen gebieden. Met een enkel woord kon Hij de tegenstanders dood ter aarde laten vallen. Maar Hij liet toe dat Zijn eigen schepselen Hem hoonden en bespotten.

Is er een groter bewijs dat Hij zachtmoedig en nederig van hart is? Hij kwam niet op voor Zijn eigen eer, maar verdroeg alles ter wille van de eer van God. Hij onderging de belediging van de mensen geduldig om juist hen te kunnen verlossen.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage