Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 23 februari

Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten.
Johannes 4 vers 6

Het is aangrijpend erover na te denken hoe de Heere Jezus als volkomen Mens op aarde heeft geleefd. Als de Zoon van God is Hij de Schepper en Onderhouder van alle mensen; als ware Mens zat Hij vermoeid en dorstig bij de waterbron. Hij maakte van Zijn macht geen gebruik om het Zichzelf aangenaam te maken. Nee, de Vader had Hem hier een opdracht gegeven: Hij moest een arme vrouw van de Samaritanen bevrijden, uit de macht van de zonde.

De Vader had haar aan Hem gegeven. Daarom moest Hij haar van Zijn God en Vader vertellen. Toen de vrouw kwam, sprak Hij met haar. Hij won haar vertrouwen en riep in haar hart de behoefte naar vrede en geluk op. Hij wees haar op haar verdorven toestand. Ook sprak Hij over de aanbidding die God toekomt.

Ten slotte kwam het ogenblik waarop Hij Zichzelf kon openbaren als de Christus, als de door God gezonden Verlosser. Hij was niet alleen de Zaligmaker van Israël, maar de vrouw noemde Hem terecht de Heiland van de wereld. Hij biedt het heil aan álle mensen aan. Uit elk volk kan ieder het ontvangen.

 

Het dagboek bestellen?