Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 24 februari

Waarheen bent u op weg en waar komt u vandaan?
Richteren 19 vers 17

Onder invloed van oosterse religies neemt het geloof in reïncarnatie sterk toe. Gods Woord maakt echter duidelijk dat ons leven op aarde in de moederschoot begint en met de dood eindigt. De tijd daartussen is eenmalig. Die kan nooit worden herhaald. Bij de dood keert de geest tot God terug. Op de opstandingsdag zal ieder worden geoordeeld. Het vonnis zal luiden: ‘Voor eeuwig verloren!’ Want alle mensen zijn zondaars.

Toch is het mogelijk een ander leven te krijgen. Niet pas na de dood, maar nu en hier. Dit wordt ons door Jezus Christus aangeboden. Het is niet een leven in een ander lichaam. Hij biedt ons het eeuwige leven aan. Wij ontvangen het als we tot de erkenning komen dat ons leven eigenwillig en zondig was. Zó zondig dat de Zoon van God daarvoor aan het kruis moest sterven.

Eerst moest alles wat tussen ons en God stond, uit de weg worden geruimd. Daarom moest de Heere Jezus het oordeel van God voor ons dragen en sterven. Als we in Hem geloven, schenkt God ons niet alleen de vergeving van onze zonden, maar ook het eeuwige leven.

 

Het dagboek bestellen?