Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 23 augustus

Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.
Mattheüs 27 vers 52 en 53

Het was iets heel bijzonders: opeens gingen graven open. Veel ontslapen heiligen werden opgewekt. Nadat de Heere Jezus Zelf was opgestaan, gingen zij de stad Jeruzalem binnen en verschenen aan velen. Het zullen daarom mensen zijn geweest die niet al te lang daarvoor waren ontslapen en daarom nog bekend waren.

Wat een heerlijk getuigenis gaf God op deze wijze! Als het al niet duidelijk was, nu kon niemand er meer aan twijfelen: die Mens Die aan het kruis had gehangen en was gestorven, was werkelijk rechtvaardig en Gods Zoon!

God had ook al een sterke aardbeving laten plaatsvinden toen Zijn Zoon het hoofd had gebogen en Zijn geest had overgegeven in de dood. Bovendien had Hij in de tempel als het ware eigenhandig het voorhangsel in tweeën gescheurd, van boven tot beneden. Ja, God waakte over de eer van Zijn Zoon. Voor allen is duidelijk: hier stierf Gods geliefde Zoon!

 

Het dagboek bestellen?