Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 24 augustus

Wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
1 Thessalonika 5 vers 3

In 79 n.Chr. vond de ramp van Pompeji plaats. De vulkaan Vesuvius kwam op 24 augustus tot een enorme uitbarsting. De stad werd door een regen van as en vulkanische slakken bedolven onder een laag van vijf tot acht meter dik.

Bij de opgravingen werd duidelijk hoe plotseling de dood kwam. Er werd een bakker gevonden die net het deeg in de oven schoof, maar het gebakken brood zou hij er nooit meer uithalen. Slaven waren aan het werk, gevangenen zaten in de cel, rijken vierden het leven – en allen kwamen door de gloeiende as en de giftige dampen om.

God waarschuwt: op de dag van het oordeel zal het ook zo gaan. De mensen zijn zich van niets bewust. Alles gaat voor de wind. Vrede en veiligheid, dat is het motto. En dan komt de klap! Niemand zal ontkomen. Daarom is het zo belangrijk om vandaag, nu het nog kan, tot God te gaan en in de Heere Jezus te geloven. Dan ontvang je de blijvende vrede met God en ben je werkelijk veilig voor Zijn oordeel.

 

Het dagboek bestellen?