Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 22 augustus

Ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen.
1 Timotheüs 1 vers 12 en 13

In 1994 werd Gary Brotherston in het Schotse Glasgow vanwege moord veroordeeld. In 2005 kwam hij vrij. In de gevangenis had hij, naar eigen zeggen, God gevonden. In 2018 werd hij als predikant aangesteld. Dat veroorzaakte nogal wat opwinding. Zeker bij de weduwe van zijn slachtoffer. Brotherstone gaf aan dat hij daar veel begrip voor had.

Wat Paulus in de tijd vóór zijn bekering de christenen had aangedaan, is niet te beschrijven. Toen hij echter tot inkeer kwam, zijn zonden beleed en God om genade smeekte, ontving hij vergeving. Als God vergeeft, is alles ook echt weg. In Zijn grote genade heeft Christus Jezus hem zelfs tot apostel gemaakt.

Van welk mens weten we de meeste zonden? Is het niet van onszelf? Als we in de Heere Jezus hebben geloofd, zijn ze ons allemaal vergeven. We mogen als het ware met een schone lei beginnen. Laten we Hem daar oprecht voor danken!