Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 22 november

Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!
2 Korinthe 9 vers 15

Wie kan de waarde van Gods Gave begrijpen? Hij stond Zijn veelgeliefde Zoon af. Hoe kostbaar de eniggeboren Zoon voor de Vader was en is, is niet te peilen. De Zoon is eeuwig en onveranderlijk in de schoot van de Vader. Alles betekende Hij voor Hem.

We worden met bewondering en aanbidding vervuld als we erover nadenken dat de Vader Hem gaf toen wij nog Zijn vijanden waren en Hem zo hadden onteerd. Tot zoiets was alleen de Goddelijke liefde in staat. Voortdurend zou dankzegging en lofprijzing moeten opstijgen tot Hem Die Zijn geliefde Zoon gaf!

God is de grote Gever. De Heere Jezus is Zijn onuitsprekelijke Gave. Hij gaf Hem over voor ons. Nu hebben ook wij de wens gevers te worden. We bieden God de Vader onze offers van dankbaarheid aan. We vallen voor de Heiland op onze knieën en wensen Hem te huldigen.

Van God de Vader is zo’n stroom van zegeningen gekomen dat we Hem graag iets teruggeven: onze bewondering en aanbidding. En we vergeten het nooit: de grootste van alle gaven is die van Zijn geliefde Zoon – werkelijk onuitsprekelijk!

 

Het dagboek bestellen?