Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 23 november

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Filippi 4 vers 6 en 7

God is onze Toevlucht. Omstandigheden kunnen ons wel onrustig en bang maken, maar brengen Hem niet aan het wankelen.

Hij heeft ons lief. We mogen Hem daarom onze verlangens bekendmaken, terwijl we niet vergeten dat we maar mensen zijn. Het is een geweldig voorrecht tot Hem te mogen spreken. We mogen vertrouwen op Zijn liefhebbende hart. Zo kunnen we Hem direct ook al danken. We zijn immers zeker van Zijn genadig antwoord, hoe dat ook mag uitvallen!

Er wordt niet gezegd dat we ontvangen wat we vragen, maar wel dat Gods vrede onze harten zal bewaren! Als we onze last op Hem afwentelen Wiens vrede door niets wordt verstoord, bewaakt Zijn vrede onze harten. Onze moeilijkheden liggen dan bij Hem en de voortdurende vrede van God geeft ons rust.

Wat een genade dat zelfs onze zorgen een middel zijn om met deze wonderbare vrede vervuld te worden!

 

Het dagboek bestellen?