Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 20 september

Christus Jezus (…) heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
Filippi 2 vers 7

Hoe nederig zijn wij eigenlijk? Wordt ons gebrek aan nederigheid niet pijnlijk voelbaar als we nadenken over de Heere Jezus, het heilige Lam van God?

In Zijn hele leven werd duidelijk dat Hij de gezindheid had om Zichzelf te ontledigen, tot niets te maken. Hij zocht niet Zijn eigen eer. Eigen belangen telden voor Hem niet. Hij was uit de hemel neergedaald om de wil van Zijn Vader te doen. Zíjn verheerlijking had Hij op het oog. Zijn hele doen en laten getuigde ervan dat Hij Zichzelf volkomen wegcijferde.

Dit leven in zelfverloochening en afhankelijkheid van Zijn Vader betekende voor Hem een heilige vreugde en diepe vrede. Het was Zijn voedsel de wil van Zijn Vader te doen, een genot en levensbehoefte.

Voor de Vader is dat oneindig kostbaar geweest. Temeer, omdat er geen mens op aarde was die werkelijk naar Zijn wil vroeg. Zijn welbehagen rustte daarom op Zijn geliefde Zoon Die ook als Mens volledig beantwoordde aan Zijn eisen en wensen. Ook wij bewonderen onze Heiland daarom.

 

Het dagboek bestellen?