Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 19 september

De Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is (…) Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.
Mattheüs 18 vers 11 en 14

Morgen twee jaar geleden reed een leidster van een kinderopvang met een elektrische bolderkar door Oss. Ze had enkele kinderen bij een basisschool afgezet en was met nog vijf kinderen op weg naar de volgende. Ze werden geschept door een trein. Het kostte aan vier kindertjes het leven. Het vijfde kind en de leidster zelf raakten zwaargewond.

Wat het voor die ouders moet zijn, is niet na te voelen. Wie zou ook werkelijk troost kunnen bieden? Volgens de dagtekst wenst God de Vader dat al de kinderen gered worden. Daarom zond Hij Zijn Zoon naar de aarde. Ja, de Heere Jezus Christus ging naar het kruis, ook om zulke kleinen zalig te maken.

Hoeveel kinderen zijn overleden op heel jonge leeftijd, vóórdat ze verantwoordelijk werden voor hun daden? Hoevelen zijn al zelfs vóór de geboorte gestorven? Ze mogen in de hemel zijn en tot eer van God en Christus lofliederen zingen.

Eigenlijk, om jaloers op te worden!

 

Het dagboek bestellen?