Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 18 september

Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.
1 Petrus 3 vers 22

De Heere Jezus is naar de hemel opgevaren en heeft de plaats van de verheerlijking aan Gods rechterhand ingenomen. Dat is van het allergrootste belang. Hij is als de grote Overwinnaar over satan, zonde, wereld en dood teruggekeerd naar de hemel. Christus is daar het Hoofd van een nieuwe, hemelse familie.

De aarde heeft Hem veracht, verworpen en gedood; de hemel heeft Hem met gejuich opgenomen. Hij wordt daar omringd met lofprijzing en roem.

De mens heeft Hem bespot, geslagen en aan het vloekhout gehangen; God heeft Hem uit de dood teruggebracht en Hem aan Zijn rechterhand gezet, met heerlijkheid en eer gekroond.

Nu is ook “ons burgerschap in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen” (Filippi 3 vers 20 en 21).

 

Het dagboek bestellen?