Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 21 september

O God, blijf niet ver van mij; mijn God, kom mij spoedig te hulp.
Psalm 71 vers 12

In De Bilt was een ongeluk gebeurd. Een kind raakte ernstig gewond. Een politiewagen was met zwaailicht en sirene op weg. Op een afgesproken punt landde een traumahelikopter. Die bracht een arts. Hij wilde in de auto stappen om door de agenten naar de plek van het ongeluk in de binnenstad gebracht te worden. Het is onvoorstelbaar: een boze vrouw ging pal voor het portier van de auto staan, zodat de arts niet kon instappen. En daarna ging ze voor de auto zelf staan. Ze vond dat de politie te snel had gereden.

Als je zelf hulp nodig hebt, ben je toch blij als die zo snel mogelijk komt? Dat is de smeekbede in de dagtekst: “God, kom mij spoedig te hulp!”

Hebben wij mensen dan hulp nodig? Als we nog niet van onze zonden verlost zijn: zeker! Want we kunnen ons niet zelf van onze zonden verlossen. Je kunt het proberen, maar je weet van tevoren dat het mislukt. Daarom hebben we de hulp van een Ander nodig. Godzelf wil helpen. De Heere Jezus schiet te hulp. Als iemand tot Hem om hulp roept, is Hij er meteen. Niemand kan Hem tegenhouden. En Zelf komt Hij maar al te graag direct, omdat Hij ons liefheeft.

 

Het dagboek bestellen?