Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 22 september

Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar.
Psalm 49 vers 8 en 9

Soms kan een gevangene in vrijheid komen, als er een losgeld voor hem wordt betaald. Dat levert hem de verlossing op. – Het losgeld dat voor ons is betaald, bestaat uit het afleggen van het leven van de Heere Jezus. Het was de prijs van Zijn bloed: “Het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt” (Leviticus 17 vers 11). Wie onder de bescherming van Christus’ bloed staat, is veilig voor het oordeel.

Israël werd, nadat het volk bescherming had gevonden achter het bloed van het lam, ook bevrijd uit Egypte en de macht van de farao. Na de doortocht door de Rode Zee waren ze pas echt een verlost volk.

Door Christus’ dood en opstanding zijn alle ware christenen bevrijd van de macht van de zonde, de wereld en de satan. God vergaf ons niet alleen al onze zonden, maar op het kruis vond ook onze boze natuur z’n einde. Want daar werd Christus voor ons tot zonde gemaakt en in onze plaats door God geoordeeld. Dat alles hebben we te danken aan onze Verlosser, de Heere Jezus!

 

Het dagboek bestellen?