Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 2 februari

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ’s nachts, maar ik vind geen stilte.
Psalm 22 vers 2 en 3

Klopte dat? Had God David werkelijk verlaten? Had David tot de Heere God geroepen in het gebed en geen antwoord ontvangen? Sloot God Zich af voor zijn hulpgeschreeuw?

Nee! David dácht wel dat het zo was. Hij voelde het zo. Maar het was níet zo. Nog nooit had God iemand verlaten die op Hem vertrouwde. Nog nooit had Hij het gebed van iemand die om hulp riep, onbeantwoord gelaten.

David zat ernaast. Zijn gevoelens bedrogen hem. Maar wat hij zo optekende, gold wél in werkelijkheid voor de Heere Jezus. Hem heeft God wel verlaten. Op Zijn roepen heeft God inderdaad niet geantwoord.

Dat was voor de Zoon van God het verschrikkelijkste dat Hem ooit was overkomen. Waarom antwoordde God niet op Zijn roepen? Waarom verliet Hij Hem, Zijn geliefde Zoon?

We weten het antwoord: het was om onze zonden!

 

Het dagboek bestellen?