Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 3 februari

Er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Zij smeekten Hem dat Hij hun zou toestaan daarin te gaan. En Hij stond het hun toe.
Lukas 8 vers 32

In Rome zijn de wilde zwijnen bezig met een opmars. Ze trekken in groepen de wijken in en vreten zich vol aan het vuilnis. Ze voelen zich steeds vrijer, worden brutaler en tegelijk ook agressiever. De burgemeester overwoog een aantal jagers in te schakelen. Anders zouden het er steeds meer worden.

In Israël hielden mensen tamme varkens. In onze dagtekst wordt dat genoemd. Het was in de landstreek van de Gadarenen. Opmerkelijk, want varkens waren voor de Joden onreine dieren. Wat is de verklaring? Geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Ja, als er verdiend kan worden, gaan Gods geboden overboord en wordt het geweten het zwijgen opgelegd. Wat een kortzichtigheid!

Wie zich aan Gods Woord houdt, zal zegen ervaren die tot in eeuwigheid blijft bestaan. God heeft ons Zijn voorschriften niet gegeven om ons te plagen, maar juist omdat ze voor ons goed zijn. God heeft altijd op het oog wat voor ons het beste is. Laten we daarom meer naar Zijn wil vragen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage