Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 4 februari

Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
Mattheüs 16 vers 15 en 16

Jezus Christus stelde deze vraag aan Zijn volgelingen, ook aan u en mij. Wie is de Heere Jezus voor mij?

Het heeft geen zin zich achter filosofen of geschiedkundigen te verschuilen. Er zijn er die Hem een Profeet noemen of een goed Mens Die een zuivere moraal had. Hij wordt onder hen geplaatst die in de geschiedenis enige betekenis hebben gehad. Er wordt over Zijn leer gesproken, over Zijn liefde en over de wonderen die Hij zou hebben gedaan. – De belangrijke vraag blijft over: Wie is Hij voor mij?

Is Hij uw Heiland? Is Hij Degene Die voor uw zonden aan het kruis heeft geleden en het werk heeft volbracht waardoor Gods oordeel is afgewend? Is Hij voor u de door God gezonden Christus Die op aarde kwam en naar het kruis ging om alles te herstellen wat wij mensen hadden bedorven?

Ja, Hij is voor ons de Meester aan Wie wij dank en eerbied zijn verschuldigd, omdat Hij voor ons leed en stierf op Golgotha en ons kocht met Zijn kostbare bloed. – Wie is Hij voor mij?

 

Het dagboek bestellen?