Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 1 februari

Ga binnen door de nauwe poort (…) De poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
Mattheüs 7 vers 13 en 14

Vorig jaar was het op 1 februari aan het sneeuwen. Niet enorm, maar toch wel een beetje. De Wijker- en de Velsertunnel werden richting Alkmaar afgesloten. Het systeem dat met infraroodstralen de hoogte van de vrachtwagens meet, viel door de sneeuwval uit. Uit voorzorg gingen de tunnels dicht. Het risico dat een te hoog geladen vrachtauto zich in de tunnel zou vastrijden, werd door Rijkswaterstaat te groot geacht.

Om door de nauwe poort te kunnen, moet elke bepakking afgelegd worden. Of het nu een rolkoffer is, een rugzak of een handtasje: alles moet achterblijven. Als iemand zich voor God neerbuigt om zijn zonden te belijden, worden die hem allemaal afgenomen. Daarvoor is de Heere Jezus immers gestorven. Hij droeg de straf over alle zonden die wij hadden bedreven. Daarom vergeeft God ze ons allemaal. Als we de Heere Jezus vragen ook onze Verlosser te zijn, worden we gerechtvaardigd. Zonder zonden gaan we door de nauwe poort.

De weg is smal. We mogen de Heere Jezus volgen. De eindbestemming is heerlijk: de hemel en het geluk!

 

Het dagboek bestellen?