Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 31 januari

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.
Johannes 4 vers 13 en 14

Een mens drinkt tijdens zijn leven de enorme hoeveelheid van gemiddeld 75.000 liter water. Aan zulk water dacht de Samaritaanse vrouw, aan het water dat zij uit de put haalde. Inderdaad, na  het drinken daarvan zou zij steeds weer opnieuw dorst krijgen.

Als de Heere Jezus ons water te drinken geeft, wordt onze dorst voor altijd gelest. Ieder mens heeft dorst naar vrede, want hij heeft geen vrede in zijn hart. Naar blijdschap, want de pret die in de wereld te beleven valt, is geen ware vreugde. En naar geluk, want zonder God is geen echt geluk te vinden.

De Heere Jezus geeft dat allemaal. En die vrede, die blijdschap, dat geluk zijn volkomen. Ze houden eeuwig stand. Natuurlijk zullen we op aarde dagen hebben dat we die vrede en vreugde niet zo sterk ervaren. Soms misschien wel helemaal niet. Maar niemand kan  van ons afnemen dat we door het geloof in de Heere Jezus Christus kinderen van God zijn en de eeuwigheid gelukkig bij Hem mogen doorbrengen.

 

Het dagboek bestellen?