Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 2 augustus

Ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in Mij volbracht moet worden, namelijk: En Hij is tot de misdadigers gerekend.
Lukas 22 vers 37

Jezus Christus was de Heere der heerlijkheid. Als waarachtig Mens werd Hij door de duivel verzocht en door God op de proef gesteld. De Vader wist de uitslag van tevoren: Hij was volledig rein en zonder zonde. Zelfs de misdadiger naast Hem aan het kruis betuigde dat Hij niets onbehoorlijks had gedaan. En Pilatus sprak openlijk uit dat hij geen schuld in Hem vond. Toch gaf hij een moordenaar de vrijheid en leverde hij de Onschuldige over om gekruisigd te worden.

Zondige en verdorven mensen gaven hun Schepper en Weldoener een plaats onder misdadigers. Tussen twee rovers lieten zij Hem kruisigen.

Het was echter Godzelf Die Hem de opdracht had gegeven naar Golgotha te gaan en de drinkbeker van het lijden daar te drinken. Hij heeft onze hele zondeschuld aan Zijn Zoon toegerekend. Op dat moment daalde er een diepe duisternis over de hele aarde. De heilige God strafte de Lieveling van Zijn ziel, Zijn eigen geliefde Zoon. Hoezeer het God ook door het hart sneed, als de Heilige moest Hij het oordeel nietsontziend uitoefenen.

 

Het dagboek bestellen?