Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 19 juli

De tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.
Johannes 4 vers 23

Wat een geweldige boodschap van de Heere Jezus voor de Samaritaanse vrouw! Hij spreekt eerst tot haar over de Gave van God; dat was Hijzelf. Hij laat haar zien dat de dorst van onze zielen naar geluk alleen wordt gelest door het geloof in Hem.

Hij spreekt verder haar geweten aan door te spreken over haar huwelijksleven. Haar zondigheid werd daardoor aan de kaak gesteld.

Ten slotte komt het onderwerp van de aanbidding van God ter sprake. Wat een verandering is er ingetreden! In het Oude Testament werd God als de Almachtige, als de Heilige aangebeden. Nu zoekt de Vader aanbidders! Dus alleen Zijn kinderen kunnen Hem werkelijk aanbidden zoals Hij het wenst.

De Heere Jezus sprak hier niet als de grote Zoon van David Die was gekomen om de tempel te reinigen en de afvallige Samaritanen in verbinding met Jeruzalem te brengen. Nee, Hij sprak als de Zoon Die was gekomen om aan mensen zoals wij de toegang tot de Vader door de éne Geest te verlenen.

 

Het dagboek bestellen?