Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 19 april

Toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. en op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Markus 15 vers 33 en 34

Vanaf het eerste moment van Zijn verblijf op aarde heeft de Heere Jezus afwijzing ervaren. Er was in de herberg voor Zijn hoogzwangere moeder geen plaats. Jozef en Maria moesten met Hem naar Egypte vluchten, omdat Herodes Hem naar het leven stond. Toen Hij als volwassen Man rondtrok om Gods boodschap te verkondigen aan Israël, beraamden tegenstanders het éne plan na het andere om Hem uit de weg te ruimen.

Al deze vijandschap viel echter in het niet bij wat op het kruis gebeurde. Vanaf het zesde uur – volgens onze tijdrekening: ’s middags om twaalf uur – viel er een diepe duisternis over de hele aarde. Op dat moment verliet God Hem. De Heere Jezus nam daar de zonden op Zich van allen die zich met oprecht berouw voor God zouden buigen. Ja, Hij werd zelfs tot zonde gemaakt. Daarmee kon de heilige God niets te maken hebben. Hij trok Zich terug van Zijn Zoon! Dát lijden was onbeschrijflijk diep.

 

Het dagboek bestellen?