Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 18 april

U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen.
Psalm 68 vers 19

Anderen van hun leeftijd genoten al 25 jaar van hun pensioen, maar het hoogbejaarde echtpaar Mels uit Winkel had nog steeds een kledingzaak. Vorig jaar werden ze bestolen. Drie ‘klanten’ hielden hen bezig. De vierde doorzocht het huis. Uit de slaapkamer nam die 15.000 euro spaargeld en voor 7.000 euro aan sieraden mee.

Hun kleindochter zette via internet een actie op. In een paar dagen stroomden de giften binnen. Totaal ruim 25.000 euro. Ze waren totaal beduusd van de goedgeefsheid van de mensen.

De grote Gever is Godzelf. De Heere Jezus, Zijn Zoon, deelt vanuit de hemel gaven onder de mensen uit.

Wat kunnen mensen zoal van Hem ontvangen? Het is een lange, ja, eindeloze opsomming. Een paar van de belangrijkste dingen: verzoening met God en zondenvergeving. Echte vrede, ware rust en blijdschap. Het eeuwige leven en de Heilige Geest. Ook het Woord van God. Tijdens dit leven ontvangen we Zijn hulp en leiding, bemoediging en ondersteuning. En we hebben een toekomst die onbeschrijflijk mooi is. Wat is God goed!

 

Het dagboek bestellen?