Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 18 oktober

Zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. en U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
Openbaring 5 vers 9 en 10

Het zijn bijzondere dingen:

“U bent het waard” – Het gaat om onze Verlosser en Zijn waardigheid. Hij is de eeuwige Zoon van God en werd waarachtig Mens. Hij beantwoordde volkomen aan Gods eisen en wensen. Als de Verheerlijkte neemt Hij nu de centrale plaats in de hemel in.

“U bent geslacht” – Dat gebeurde op het kruis. De Persoon van de Heere Jezus en Zijn werk horen bij elkaar. Hij was het ware Offer. Zonder Zijn sterven was God niet verheerlijkt en waren wij niet verlost.

“U hebt voor God gekocht” – Op het kruis betaalde Hij de prijs waarmee verloren zondaars gekocht konden worden om kinderen van God te worden.

“U hebt ons tot koningen en priesters gemaakt” – Ja, deze verloste mensen plaatste Hij voor God om Hem te aanbidden en met Hem te heersen!

 

Het dagboek bestellen?