Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 17 oktober

Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark (…) De HEERE sloot de deur achter hem toe.
Genesis 7 vers 13 en 16

In oktober 2010 was een stel mensen aan het vissen in Arnhemland, een gebied in het noorden van Australië. Een zoutwaterkrokodil viel één van hen aan. Sinds zulke krokodillen in de jaren zeventig een beschermde status kregen, zijn ze enorm in aantal toegenomen. De arme vrouw werd meegesleurd en verslonden. Zij was jachtopziener. Collega’s doodden het reptiel, maar voor haar kwam de redding te laat.

Noach had jarenlang tot de mensen gepredikt. Hij nodigde hen uit om ook in de ark te komen. Niemand luisterde. Toen kwam Gods tijd. Noach ging met zijn gezin de ark binnen. God deed Zelf de deur dicht. Zouden er later, toen het begon te hozen en het maar doorplensde, nog mensen op de deur hebben gebonsd? Zullen ze daar hebben gestaan, eerst tot aan hun knieën en later tot aan hun lippen in het water? De boodschap was hard: ze waren te laat!

God biedt alle mensen redding aan. Ook vandaag nog. Ieder is uitgenodigd. Voor wie nu niet luistert, komt de redding ook te laat, ja, eeuwig te laat!

 

Het dagboek bestellen?