Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 16 oktober

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.
1 Johannes 3 vers 1

God biedt alle mensen zondenvergeving aan, maar ook dat zij Zijn kinderen worden. We worden niet op grond van godsdienstige inspanningen lid van Zijn familie, maar alleen door het geloof in de Heere Jezus. We zijn dan voor altijd opgeschreven in Zijn boek, ingeschreven bij de ‘burgerlijke stand van de hemel’. We kennen God nu niet alleen als Vader, maar als onze Vader, als mijn Vader. Zo mogen we Hem dan ook aanspreken als we bidden.

We hebben de positie van zonen gekregen en hebben zo inzicht in Gods gedachten. We kunnen iets begrijpen van wat in Zijn hart leeft.

Als Gods zonen zijn we ook Zijn erfgenamen en medeërfgenamen van Christus. We hebben nu een heerlijke toekomst voor ons.

Ja, als Gods zonen zullen we de eeuwigheid in het huis van de Vader wonen. Want waar de Vader thuis is, zijn ook Zijn zonen thuis.

Híer dienen we ons echter ook als zonen van God te gedragen en Zijn karakter te openbaren!

 

Het dagboek bestellen?