Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 16 februari

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten.
Jesaja 53 vers 3

Talloze mensen hebben sinds Adam geleden. Maar met de verachting en het lijden waarmee het leven van Gods Zoon op aarde gevuld was, is niets te vergelijken.

Hij was vol van liefde en liet die ook stromen naar de mensen toe. Overal zegende Hij en was Hij de grote Weldoener. Toch was Hij de Man van smarten. Hij was met lijden vertrouwd.

Van het begin af wees de mensheid Hem af. De Schepper was in Zijn eigen schepping niet welkom. Hij werd verworpen. De opgezweepte mensenmassa schreeuwde uiteindelijk om Zijn kruisiging.

Waarom wilden ze Hem niet? Omdat zíj zondaren waren en Hij de Rechtvaardige was. Hun geweten veroordeelde hen. Omdat zij hun schuld niet wilden erkennen, moest de Heilige uit de weg worden geruimd.

Juist zo heeft God de weg geopend waarlangs wij van onze zonden verlost konden worden. Mensen hebben de Heere Jezus gegeseld, in het gezicht gespuwd en ten slotte gekruisigd. Hij aanvaardde dat lijden om diezelfde mensen genade aan te kunnen bieden!

 

Het dagboek bestellen?