Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 17 februari

Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot U op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel.
Ezra 9 vers 6

Ruim een jaar geleden bedroeg de schuld van alle landen in de wereld samen 162 biljoen euro. Dat is 162.000 miljard. Zó hoog was de schuld nog nooit. De Verenigde Staten, China en Japan zijn met z’n drieën goed voor de helft van de enorme schuldenberg. Als je het omrekent per hoofd, rust op elk mens een schuld van bijna 76.000 euro.

Dat is niets vergeleken met de schuld die we tegenover God hebben. Door onze zonden staan we diep bij Hem in het krijt. Ja, onze schuld is zó groot, die kunnen we nooit afbetalen. Daar is de eeuwigheid te kort voor. Zelfs één enkele zonde is in de ogen van de heilige God zo erg dat Hij ons voor altijd naar de hel zou moeten verwijzen. En wij hebben zoveel zonden begaan!

We kunnen daarom niet dankbaar genoeg zijn dat de Heere Jezus onze schuld op Zich heeft genomen. Hij heeft die op het kruis volledig betaald. Daarom staan we nu als schuldeloze mensen voor God.

 

Het dagboek bestellen?