Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 15 februari

Er zijn er die met schepen op zee varen en handeldrijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de HEERE en
Zijn wonderen in de diepte.
Psalm 107 vers 23 en 24

Tussen 1685 en 1692 voer er een Oost-Indiëvaarder met de scheepsnaam de Helder. In 1784 vertrok een ander schip van de VOC met de naam de Huijsduijnen naar de Oost. Het waren twee fluitschepen die veel en en vooral zware vracht konden vervoeren. De beide dorpen aan het Marsdiep waren voor de handelsvaart in die tijd van groot belang.

Een storm op zee is geschikt om de mens te laten beseffen dat hij machteloos is tegen het natuurgeweld. Te snel denken we dat wij wel tot iets in staat zijn. Dat wil God ons afleren. Is dat misschien een reden waarom in kustdorpen vaak veel godvrezendheid werd gevonden?

Als we de werken van de Heere God zien, Zijn almacht en Zijn wonderen, gaan we als vanzelf op onze knieën. We worden ons niet alleen bewust van onze zwakheid, maar ook van onze verlorenheid. We leveren ons aan Hem uit en smeken om Zijn erbarmen. Dan zullen we ervaren dat Hij een barmhartig God is! Hij vindt het heerlijk om genade te bewijzen. Hij ontfermt Zich over ons en maakt ons tot Zijn eigen kinderen.

 

Het dagboek bestellen?