Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 14 februari

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Johannes 15 vers 12 en 13

De gelovige christenen vormen een gemeenschap die door liefde gekenmerkt hoort te worden. De Heiland heeft hen niet alleen lief, zij dienen ook elkaar lief te hebben. De liefde van de Heere Jezus is daarbij het voorbeeld en de maatstaf van hun onderlinge liefde. Het is een liefde die naar anderen uitgaat, niet naar zichzelf.

Hij kon Zijn volgelingen voorhouden dat niemand een grotere liefde heeft dan wanneer iemand zijn leven inzet voor zijn vrienden. Hij stelt hier niet Zijn eigen dood voor als het offer dat gebracht moest worden voor de verzoening van de mens met God. Nee, Hij noemt Zijn dood nu als het grootste bewijs van Zijn liefde.

Ja, Zijn liefde ging zelfs nog verder: Hij zette Zijn leven niet in voor Zijn vrienden, maar Hij legde het af voor Zijn vijanden. Hij stierf voor mensen die schreeuwden: ‘Weg met Hem! Kruisig Hem! Voor Hem is op deze aarde geen plaats!’ – Alleen Goddelijke liefde is tot zo’n offer in staat!

 

Het dagboek bestellen?