Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 16 augustus

Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden.
Psalm 69 vers 21

Wat is een troostrijke opmerking in een bitter moment waardevol en weldadig! Als we in een echt moeilijke periode zitten, als de omstandigheden ons aangrijpen, kunnen we sterk verlangen naar medeleven.

De Heere Jezus was volkomen Mens. Ook Hij verlangde naar medelijden. Hij was echter ook de Man van smarten; Hij ontving géén medelijden.

Zijn discipelen schoten daarin tekort. Toen de Heere Jezus hun de eerste keer vertelde dat Hij zou moeten lijden en sterven, meende Petrus Hem te moeten bestraffen. Bij de tweede keer werden de discipelen wel bedroefd, maar zeiden geen woord. En na de derde keer ontstond er onder hen onenigheid wie de ereplaatsen aan Zijn rechter- en linkerhand mochten innemen.

Van de twaalven zou één Hem verraden, een ander zou Hem verloochenen en allen zouden Hem in de steek laten. Deze eenzaamheid, dit niet begrepen worden, dit gebrek aan medelijden, dat heeft het lijden van de Heiland enorm verzwaard.

 

Het dagboek bestellen?