Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 13 september

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Johannes 1 vers 29

Johannes de doper legt een duidelijk getuigenis van de Heere Jezus af. Hij was het Lam van God – dat wil zeggen: Hij was door Godzelf uitgekozen, omdat er geen ander lam was waarvan het bloed als zoenoffer voor de zonde zou kunnen dienen.

Christus was het Lam dat geen enkel gebrek, niet één onvolkomenheid had. Hij beantwoordde in ieder opzicht aan de heilige eisen van God.

Door de ongehoorzaamheid van Adam was de zonde in de wereld gekomen. Vanaf dat moment vormde die de grote hindernis voor een mens om tot God te naderen.

Wie zou die hindernis uit de weg kunnen ruimen? Wij mensen konden het niet, want wij zijn van onszelf allemaal zondig. Daarom zond God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld. Wat door de ongehoorzaamheid van de eerste mens in de wereld was gekomen, moest door de gehoorzaamheid van de tweede Mens uit de wereld worden weggedaan. Daarom ging de Heere Jezus naar Golgotha. Aan het kruis bood Hij Zichzelf als het Offer aan. Zo werd God volkomen bevredigd, maar het Lam moest daarvoor worden geslacht!

 

Het dagboek bestellen?